ZEUS s.r.o.


Nám SNP 13
P. O. BOX 265
814 99 Bratislava 1
http://www.zeus-braun.sk
Tel. +421/ 903 228 720
Tel. +421/2/206 55 508
E-mail: zeus-braun@slovanet.sk

Barry Callebaut

Barry Callebaut je popredným svetovým výrobcom vysoko kvalitných čokolády a kakaových výrobkov. Barry Callebaut reprezentuje

  • viac než 8500 zamestnancov vo viac ako 30 krajínách v 50 fabrikách,
  • ročným obratom asi 4,9 CHF (4,0 miliardy EUR / 5200000000 USD)
  • komplexné kompetencie v umení výroby čokolády a kakaových produktov- od získavania a spracovania kakaových bôbov na výrobu najjemnejšie čokolády, vrátane čokoládovej náplne a dekorácií

Sme svetová jednotka v oblasti čokolády a kakaa, inovácií a poskytuje komplexné služby v oblasti vývoja výrobkov, spracovania, prípravy a uvádzania na trh. Barry Callebaut sa zaviazala k udržateľnej produkcie kakaa v rámci iniciatívy "Cocoa Horizons" a pomôcť zabezpečiť budúce dodávky kakaa, ako aj zlepšiť životné podmienky poľnohospodárov.